យុទ្ធនាការចុះផ្សព្វផ្សាយ អំពីការការពារខ្លួនពីជំងឺកូវីត១៩

Home  »     »   យុទ្ធនាការចុះផ្សព្វផ្សាយ អំពីការការពារខ្លួនពីជំងឺកូវីត១៩
យុទ្ធនាការចុះផ្សព្វផ្សាយ អំពីការការពារខ្លួនពីជំងឺកូវីត១៩ ព្រមទាំងចែកសាប៊ូលាងសម្អាតមេរោគ ដល់អ្នកចូលរួម។
របស់ក្រុមការងារអង្គការ ឌីភីអេ ប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានបញ្ចប់ ដែលអ្នកមានចូលរួមសរុបមានចំនួន៧៦៣នាក់ស្រ្តីចំនួន ៥៩៤ដែលស្ថិតនៅតំបន់គោលដៅ ចំនួនទាំង៣ស្រុក គឺស្រុកកែវសីម៉ា ស្រុកអូរាំង និងស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគិរី។
គាំទ្រដោយអង្កការ ឌីភីអេប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគីរី។
រូបភាពដោយក្រុមការងារឌីភីអេ ខេត្តមណ្ឌលគីរី.