គម្រាងជម្រុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូច

Home  »     »   គម្រាងជម្រុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូច
អង្កការDPAប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគីរីកាលពីថ្ងៃទី២៤/១០/២០២០ បានអញ្ជើញសហគមន៍កសិកម្មនិង ក្រុមផលិតចេកឆាបសរីរាង្គ ទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ និងក្រុមផលិតបន្លែយកផលិតផលរបស់ខ្លួនមកដាក់តាំងលក់នៅផ្សារចុងសប្តាហ៍ស្ថិតនៅក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគីរី។​ សូមបងប្អូនជួយគាំទ្រផលិតផលរបស់កសិករជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគីរី។