ប្រគល់វិញ្ញាបនប័ត្រ បញ្ជាក់ពីការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ

Home  »     »   ប្រគល់វិញ្ញាបនប័ត្រ បញ្ជាក់ពីការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ

DPA ICDST បានសហការជាមួយមន្ទីកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តស្ទឹងត្រែង បានរៀបចំពិធី ប្រគល់វិញ្ញាបនប័ត្រ បញ្ជាក់ពីការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ដោយមន្ទីកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ជូនដល់សហគមន៍កសិកម្មចំការលើសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍ ក្រោមអធិបតីភាព ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ លោក អ៊ុក ចាន់ថន អភិបាលរងស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់។